NM İNŞAAT İZOLASYON

%100 garantili izolasyon


NM İNŞAAT İZOLASYON ÇÖZÜMLER ÜRETİR
tel 0216 561 93 66
GSM 0532 363 37 04

Hizmetlerimiz


YENİ YALITIM SİSTEMLERİ TERAS İZOLASYONU KÖSTER, BOSTİK, WEBER,ALFAHİBRİT.BAFS, PLOREA, PLORETAN

Terasların İzolasyonu: 1--Teraslar suyun ve aynı zamanda ısının geçmesini önlemek için su ve ısı izolasyonu yapılır. 2--Betonarme çatı plakası üzerine ısıyı önlemek üzere alt ve üst yüzeylerine ruberoit, katranlı kağıt veya karton kaplanmış izoteknik, cam yünü gibi yalıtım gereçleri konur. 3--Isı izolesi üzerine teras meyilini vermek ve yüzeyi düzeltmek üzere tesviye betonu dökülür. 4--Tesviye betonu üzerine levha halindeki izolasyon malzemeleri üç veya daha fazla katlar halinde serilerek ve yapıştırılarak veya mastik asfalt dökülerek suya karşı izolasyon yapılır. 5--Parapet duvarı yapılan teraslarda duvar dibinde 15-30 cm yüksekliğine kadar aynı şekilde suya karşı izolasyon yapılır. 6--Teraslarda kullanılacak izolasyon malzemelerinin soğukta elastikiyetini koruyan, sıcakta yumuşayarak ve sıvı hale gelerek akmayan cinsten olması gerekir. 7--Üzerinde gezilmeyecek ve başka maksatlarla kullanılmayacak teraslarda suya karşı yapılan izolasyon üzerine temiz kum serpilir ve silindirlenir. 8--Teraslardan çeşitli şekillerde yaralanılmak isteniyorsa suya karşı yapılan izolasyon üzerine, dış etkilere ve aşınmaya dayanıklı doğal ve yapık taşlarla kaplama yapılır.

YEŞİL ÇATI VE TEXTENSİVE BİTKİ ÇATI

ÇATI VE TEXTENSİVE BİTKİ ÇATI YEŞİL ÇATI YAPILMASI Kök Tutucu Folyo Mevcut su yalıtımının üzerine köklerin aşağı doğru yönlenerek yalıtımı delmesini engellemek için kök tutucu membran 1,5 mt bini olacak şekilde serilmelidir. Kök tutucu membran ( yaklaşık 350 gr/m² ağırlığında ) ve LDPE’den (düşük yoğunluklu polietilen) mamul olmalıdır. Kök tutucu membranın parlak yüzeyi yukarı, nispeten daha mat olan yüzeyi kayganlığı azaltmak için aşağıya bakacak şekilde serilmelidir. Nem tutucu Geotekstil Kök tutucu membranın üzerine koruyucu ve su tutucu özelliklerine sahip 500 gr/m² ağırlığında 2x50 m ebatlarında örgüsüz geotekstil ek yerlerinden 15-20 cm binecek şekilde serilmelidir. YEŞİL ÇATI DRENAJ PLAKASI Koruma/su tutma geotekstilinin üzerine yaklaşık 1,2-1,3 kg/m² ağırlığında, 25mm yükseklikli çift yönde de kabarcıkları olan ve üst taraftaki kabarcıklarında havalandırma delikleri olan polistrenden(PS) mamul,6,3 l/m² lik su depolama hazneli, 409 kN/m² basınç dayanımlı, yeşil çatı drenaj ve su tutma levhası ek yerlerinden 1-2 kabarcık iç içe geçecek şekilde ve biniler meyil yönünde olacak şekilde veya bini yapılmadan serilir. Toprak kalınlığının daha fazla olduğu yerlerde projesine uygun olarak 40mm kabarcık yükseklikli, her iki yönde kabarcıkları olan ve üst taraftaki kabarcıklarında havalandırma delikleri olan polistrenden (PS) mamul, yaklaşık 1,6 kg/m² ağırlığında, 7,3 l/m² lik su depolama hazneli, 280 kN/m² basınç dayanımlı, yeşil çatı drenaj plakası serilmelidir. Çift yönlü kabarcıklar tek yönlü malzemelerin aksine bitki kökleri için elzem olan havalandırmaya olanak verir ve peyzajın işletme maliyetlerini minimuma indirir. FİLTRASYON GEOTEKSTİL KEÇESİ Serilen drenaj levhalarının üzerine 105 gr/m² ağırlığında 2,00X200 mt ebatlarında örgüsüz, sonsuz liflerin birbirine ısıl işlemle bağlanması metoduyla üretilen Polipropilenözellikte geotekstil keçesi ek yerlerinde 20 cm olacak şekilde serbest olarak serilir. Malzemeler hafif olduğu için her katmanın serim aşamasında rüzgârdan uçmasını engellemek için uygun ağırlıklarla balast yapılmalıdır. BİTKİ TAŞIYICI KATMAN Keçe serildikten sonra UV ışınlarından etkilenmemesi için derhal projesinde belirtilen bitki taşıyıcı tabaka serimi gerçekleştirilmelidir. Bitki taşıyıcı katman, yeşil çatılar için formüle edilmiş geri dönüşüm ürünlerinden elde edilmiş, içeriğinde organik ve inorganik maddeler içeren özel bir karışımdır. İçerdiği havalandırılmış kil parçacıkları ve volkanik tüf (agropomza) sayesinde düşük yoğunluk oranıyla çatıdaki yükü minumuma indirir. Yoğunluk oranı kuru halde iken 0,9 - 1,0 g/litre ortalamadadır. Bitki taşıyıcı katman (%50 Kiremit kırığı (6-10 mm, toz ihtiva etmeyecek), %50 Organik Karışımlı bitkisel toprak (% 50 elenmiş bitkisel toprak, % 50 torf))min.kalınlığı 15 cm.dir.Bitki türü, sedum olan bitki çatıdaki m2 deki sedum sayısı min.40 tır.Bitki taşıyıcı katman altında 5cm.pomza tabakası kullanılmaktadır. Bitki çatılarda süzgeç etrafında çakıl tabakası kullanılıyorsa çakıllar, 2 numaralı yıkanmış dere çakılı (1.2-2.4cm) olmalıdır.Eksentif yeşil çatılarda havalandırılmış kil oranı bölgesel ve ekolojik çevreye göre farklılık oluşturmasına karşın % 40 oranına kadar çıkartılabilir. Yeşil çatılardaki bitki taşıyıcı tabaka kalınlıkları ;.Eksentif yeşil çatılarda 50-150 mm, intensif yeşil çatılarda 300-1500 mm olmalıdır. Bitki taşıyıcı tabaka serimi, yeşil çatı drenaj tabakalarına zarar vermeden yapılmalıdır. MICIR LEVHASI Bahçe toprağının mıcır, beton gibi diğer imalatlarla ayrımını sağlamak için toprak derinliğine uygun 1,5mm kalınlığında alüminyumdan mamul drenaj delikli “L” şeklindeki mıcır levhalarından kullanılmalıdır. Ayırıcı levha filtre geotekstili içine alacak ancak bitki taşıyıcı tabakanın altında kalacak şekilde uygulanmalıdır. Mıcır Levhası yere mekanik olarak sabitlenmemeli, filtre geotekstili(Polipropilengeotekstil) üzerine serilen bitki taşıyıcı tabakanın ağırlığıyla kendini taşıyacak şekilde serbest olarak bırakılmalıdır. Profillerin birleşimi teleskobik ara parça yardımıyla birbirine ek yapılarak sağlanmalıdır. Bitki Çatı Süzgeç Elemanları ve Malzemesi: Bitki çatı süzgeç elemanlarının malzemesi PP dir. Süzgeci oluşturan alt parça eleman adları aşağıdaki şekildedir. 1.Çatı süzgeci ve üzerinde 4 mm bitüm manşetli (min. 1,83 kg). Isı yalıtımlı gövdeli, bitüm izolasyonlu ve yaprak tutuculu süzgeç başlıklıdır. 2.Su boşaltma halkası (min.0,053 kg) 3.Yükseltme parçası (Filtre tabakası üzerinde sıkıştırılır) (min. 0,678 kg) 4.Su boşaltma halkası(min.0,053 kg) 5.Yükseltme parçası (min.0,24 kg) Uygulanışı: Betonarme döşemede karotla açılan süzgeç yuvasına, drenaj borusu etrafı püskürtme ısı yalıtım malzemesi ile doldurulur. Boru içine geçmeli olarak ısı yalıtımlı ve üzerinde 4 mm bitüm manşetli çatı süzgeci yerleştirilir. Teras çatı su yalıtımı çatı süzgeci içerisine döndürüldükten sonra su boşaltma halkası yerleştirilir. Bunun üzerine çatı ısı yalıtımı tabakasıyla hem yüz yükseltme parçası, filtre tabakası üzerinde sıkıştırılır. Parça üzerine ikinci kat su boşaltma halkası yerleştirilir. Bunun üzerine ikinci yükseltme parçası montajı yapılır ve yaprak tutucu ile süzgeç tamamlanır. Süzgecin etrafında 20 cm yüksekliğinde ve 60 cm genişliğinde çakıl taşı ile havuz oluşturulur. Çakıl taşı ve bitkisel toprak ile ponza arasına 20 cm yüksekliğinde 2 mm kalınlığında galvaniz ayırıcı eleman yerleştirilerek uygulama yapılır. Süzgeç adedi için mekanik tesisat projeleri esas alınacaktır. Tüm uygulama aşamaları için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılacak yerin alanı projesi üzerinden hesap

bohçalama

binalara güç verir Bohçalama metodu ile temel yalıtımı Bohçalama metodu bina temelinin bir membran tabakası ile çepeçevre sarılmasıdır. Bu yöntemde önce yalıtım tabakası hazırlanır ve bu ''bohça''nın içine temel oturtulur. Öncelikle bitümlü membran tabakasının üzerine serileceği sağlam zemin hazırlanmalıdır. Bu zemin düzgün yüzeyli bir grobeton katmanıdır. Bu katmanın üzerine en az iki kat 3 veya 4 mm kalınlığında polyester keçe taşıyıcılı ondilin Membran yapıştırılır. Bohçalama uygulamalarında membran altına astar uygulanmaz (Resim 1). Membranlar enlemesine 10 cm, boylamasına ise 15 cm birbiri üzerine bindirilerek ve şalümo ile eritilerek yapıştırılır. İlk katta membranların ek yerlerinden birbirine yapıştırılması yeterlidir. İkinci kat yana doğru 50 cm ve boyuna 5 metre şaşırtma yapılarak yapıştırılmalıdır. İlk ve ikinci katlar enine-boyuna şeklinde dik açı ile şaşırtılarak uygulanmaz. İkinci kat membranlar ilk kat uygulamaya tamamen yapıştırılmalıdır. Noktasal yapıştırma doğru değildir. Zemin yalıtım tabakasının perde yalıtımı ile birleştirilebilmesi için kenarlarda yaklaşık 1 metre fazlalık bırakılmalıdır. Perdelerin yalıtımında aynı tip membran kullanılabilir, ancak polyester keçe takviyeli ondilin pp 300 membran uygulanması daha pratik ve sağlıklı bir uygulamadır. Uygulama sonrasında yalıtımın korunması için en az 100g/m² ağırlığında geotekstil keçe ile yalıtım tabakasının korunması sağlanmalıdır (Resim 3). Bütün dik açılar mutlaka pahlanmalıdır. Bu amaçla Türkiye'de sadece ondilin tarafından üretilen Şalümo uygulamalı bitümlü pah bandı kullanılmasını tavsiye ederiz (Resim 4).

Daha Fazla Bilgi

TERAS İZOLASYON

Teras izolasyon için dikkat edilmesi gerekenler Teras izolasyon yalıtımında önemli olan nokta; betonarme yapı, şap, kale bodur gibi yapı elemanlarının teraslarda hiç bir su yalıtımı sağlamaması nedeniyle su yalıtımı büyük önem kazanmaktadır. Bu nedenle terasların yürüyüş ve kullanım alanları olmasında göz önünde bulundurulursa, betonarme tablanın su yalıtımına elverişli olması gerekmektedir. Teras çatılarda betonarme tablanın inşaat aşamasından sonraki süreçlerde binanın oturması nedeniyle gözle görülmeyen hareketler nedeniyle kılcal çatlamalar meydana gelmektedir. Bu çatlamalar her ne kadar iyi bir tabla yapılmış olsa da su akıntılarının hızlı şekilde oluşmasına neden olur. Teras çatılar su geçirme riskini her şekilde taşımaktadır. İster kılcal çatlaklar olsun ister olmasın. Gözle görülmeyen şeyler risk yoktur anlamına gelmez. Su, günümüzde durdurulması ve önlenmesi en zor maddedir. Bu açıdan bakıldığından önlem almak vazgeçilmezdir. Su, saydam bir yapıya sahip Oksijen ve Hidrojenden oluşan, sıvı durumunda tüm açık gözenekli yüzeylerden rahatlıkla geçebilen ve yapıda doğal olan tüm malzemelerden korunması gereken bir maddedir. Bu açıdan bakıldığında su yalıtımı açık teraslarda her açıdan önem kazanmaktadır. Sürekli gelişen yapı teknolojilerinde teras yalıtımı malzemeleri; su geçişine karşı koyarak mevcut gelen suyun uzun süre alta geçmesine izin vermeyen sistemin korunmasını sağlayan yüksek su izolasyonuna sahip ürünlerdir. Ayrıca teras su yalıtımı ürünlerinin bazıları heterojen yapılı malzemelerin bir karışımı olarak ele alınabilir ve çoğunlukla hava dolu hücreleri saran, katı bir çeperden oluşan bir iskelet şeklindedir. Teras izolasyon Uygulama Teras izolasyon Firmamız tarafından son teknoloji olan, mobil araçlarımızla uygulanır ve uzun ömürlü olan nm inşaat izolasyon 5 yıl garantilidir. Teras izolasyon uygulamalarını bugüne kadar yüzlerce yapıda uyguladık. Sitemiz bünyesinde referansları inceleyebilisiniz. Teras izolasyonu için daha detaylı bilgi almak, Teras izolasyon fiyatlarını öğrenmek isterseniz hemen müşteri temsilcimizi arayabilirsiniz. Ayrıca İstanbul içi her bölgede bu alanda ücretsiz keşif desteğimizde bulunmaktadır.

teras izolasyon

uzman kadromuzla

Daha Fazla Bilgi

perde izolasyon

uzman kadro

Daha Fazla Bilgi

drenaj

suya yün veririz

Daha Fazla Bilgi

çatı yapımı

profesyonel ekibimize güvenmeniz yeterlidir

Daha Fazla Bilgi

havuz izolasyon

su sızıntılarına kesin çözüm

Daha Fazla Bilgi

mermer

en uygun bazaltaş

Daha Fazla Bilgi

izolasyon

izolasyon çeşitleri su ses ısı yapının ihtiyacına göre izolasyon yapılır

Hakkımıza Söylenenler


İletişim


  • ABDURAHMANGAZİ MAHALESİ EBUBEKİR CADESİ NO/28SANCAKTEPE, 34887
  • 34887