mermer


mermer

Genel Bilgiler:


1.1--Temellerde yapılan izolasyon: Bütün temeller direkt zeminle temasta olduklarından su ve rutubete karşı çeşitli şekillerde izole edilirler. 


1--Duvarlarda yapılan izolasyonlar: Binanın dış duvarları su ve rutubete, iç ve dış duvarlarda ısı ve sese karşı izole edilir.


2--Döşemelerde yapılan izolasyon: Bodrum veya zemin kat döşemelerinin su ve rutubete karşı, ara kat döşemelerinin ses ve ısıya karşı izolasyonu uygulanır.


3--Çatılarda yapılan izolasyon: Teras çatılarda suya ve ısıya karşı, örtü malzemesi kullanılan çatılarda yalnızca ısı kaybına karşı izolasyon yapılır.


4--İzolasyon Türleri;

1--Su ve rutubete karşı izolasyon , 2--Isıya karşı izolasyon, 3--Sese karşı izolasyon


5--Binada Su İzolasyonu ile


5.1--Binanın üzerinin su geçirmeyen veya suyu çabuk akıtan bir çatı ile kapatılması


5.2--Çatıdan gelen sular bina duvarını boru ve kanal vasıtasıyla binadan uzaklaştırılması


5.3--Dış cephe duvarları su ve rutubetten zarar görmeyecek şekilde sıva veya kaplama yapılması


5.4--Cephelerdeki boşluk ve çıkıntıların altında suyu çabuk akıtan denizlik ve damlalıklar imal edilmesi


5.5--Yapı temellerinin su ve rutubetten korunması için de;

1--Suların drenajla toplanarak uzaklaştırılması ,

2--Yer altı suyu ve zemin rutubetine karşı izolasyon yapılması gerekmektedir.


6--İzolasyonda Kullanılan Malzemeler:


1--Katran :


1--Katranın Kullanım Özellikleri:


1.1--Normal sıcaklıkta koyu kıvamda bulunan siyah bir sıvıdır.


1.2--Katran 70 derece sıcaklıkta tamamen akıcı bir hale gelir ve 80 derecede kaynar ve köpüklenir. Daha fazla kaynatılırsa kabından taşar ve parlar.


1.3--Katranı akıcı hale getirebilmek için hafifçe ısıtmak yeterlidir.


2--Katranın Uygulanması:

2.1--Katran; gayet az ısıtılarak akıcı bir hale getirildikten sonra 2 – 3 kat halinde fırça ile yüzeylere sürülür.Sürülecek yüzeylerin temiz ve kuru olması lazımdır.

2.2--Geçirimsiz hale getirmek amacı ile katran veya esası katran olan diğer yalıtım malzemelerinin sürüleceği kagir yüzeylerin çatlak olmaması veya sonradan çatlamaması lazımdır. Aksi halde yapılan yalıtımın anlamı kalmaz.


3--Katranın Kullanıldığı Yerler:

Yol kaplamalarının yapılmasında,Ahşap köprü, iskele ve kayık gibi çürümesi istenilmeyen ahşap kısımların yalıtımında,Bir binanın kagir ile temas eden ahşap yüzeylerin yalıtımında,Paslanmaktan korunması gereken demir elemanların yalıtımında,Su depoları bentler ve sıvaların geçirimsiz hale getirilmesinde,Katranlı kağıt ve keçelerin yapılmasında kullanılır. Katranlı kağıtlar küçük binalarda çatı örtüsü veya kiremit altı emniyet tabakası olarak kullanılabilir.


2--Bitüm ve Asfaltlar :

1--Petrol türevi olan bazen siyah ve bazen de koyu kahverengi olan maddelere bitüm denir. 2-Bitümler Gaz, sıvı, plastik veya katı halde bulunur.

3--Bitümler güneş ışınlarından ve devamlı olarak su ile temastan az da olsa zarar görürler.

4--Yol işlerinde kullanılan bitümler saf değildir. Böyle maddelere asfaltik bitüm adı verilir. Genellikle buna asfalt denir.


3--Katranlı Kağıt :

1--Bir veya iki tarafı katrana batırılmış kartonlardır.

2--Katranlanmış yüzeylere ince kum serpilir.

3--İyi bir katranlı kağıt, 3 cm yüksekliğindeki suyu 72 saat tutabilmeli ve 3 cm çapındaki yuvarlak çubuk etrafında sarıldığında çatlamamalıdır.

4--Ruberoit :

1--Bitüm ve asfalta batırılmış kartonlardır.

2--Asfaltla tutkal karışımından yapılmış özel macunu ile kaplanır.

3--Renkli yapılanları ve kanaviçeli olanları da vardır.

4--Katranlı kağıt, ruberoit, kanaviçeli muşambalar ve bitümlü keçeler, çatı ve köprü yalıtımında, kiremit altında, teras ve döşeme yalıtımında, geçici inşaat ile baraka çatıları gibi yerlerde kullanılırlar.

5--Piyasada 10-20 m uzunlukta, 15-40 kg. kadar çeşitli ağırlıkta ve rulo halinde satılırlar.6--Katranlı kağıt ve roberoitler kapalı ve serin yerlerde dikine konulmuş olarak muhafaza edilmelidir.

7--Kaneviçeliler üst üste veya üzerine herhangi bir ağırlık konmak şartıyla yatık olarak muhafaza edilebilirler.


5--Emülzer :

1--Binanın temel, bodrum, mahzen, mutfak, banyo, hela, çatı, balkon gibi elemanlarına yalıtımı ile su yolları ve sığınakların yüzeysel yalıtımında kullanılan emülsiyon halinde bir malzemedir.

2--Emülzer, duvarların sıva ve şap harçlarına katılarak kullanıldığı gibi, çimentonun katılaşmasını hızlandırmada, katranlı kağıt, ruberoit ve benzeri muşambaları yapıştırmada, beton üzerine parke döşeme yapmada yapıştırıcı olarak kullanılır.


7--Yer Altı Drenaj Uygulamaları:

1--Yapıların dışında zemine sızan suların veya yer altı sularının bina altyapı elemanlarına zarar vermeden uzaklaştırılması için yapılan kanallardır.

2--Tanzim ediliş yerine göre iç ve dış olmak üzere iki şekilde uygulanır:


3--Dış Drenaj:

1--Yer altı sularının binanın dışında ve çevresinde toplanarak uzaklaştırılması için yapılır.


3.2--Dış Drenaj Uygulaması:

1--Drenaj çukuru bina temelinden 50-100 cm uzaklıkta ve 30-50 cm daha derinde yapılır.

2--Şevli olarak açılan drenaj çukurunun tabanına % 0,5-0,2 eğim ve en az 20 cm çapında künk-beton-borular döşenir.

3--Borular döşenirken ek yerlerinin alt yarısı çimento harcı ile kapatılır ve üst yarısında aralarda 2-4 cm boşluk bırakılır.

4--Bina köşelerinden döndürülürken rögar yapılır veya borular birleştirilerek devam ettirilir.

5--Rögarlar kare kesitinde bir kenarı 50-60 cm uzunluğunda imal edilir.

6--Rögar derinliği rögara bağlanan drenaj borusundan 25-30 cm daha aşağıda olacak şekilde tanzim edilir.

7--Rögardan suyun kolaylıkla çıkabilmesi için çıkış borusu, giriş borusundan 2-3 cm daha aşağıdan konulur.

8--Rögar taban ve duvarları suyu sızdırmayacak şekilde imal edilir.

9--Drenaj boruları bina çevresinde döndürüldükten sonra bir köşede toplanarak kanalizasyona bağlanır veya uzaktaki bir çukura iletilir.

10--Rögarların beton kalınlıkları en az 10 cm olup kalıp 7 gün sonra sökülmelidir.

11--Döşenen boruların yüksekliğinin yarısına kadar olan kısmı nemli kil ile meyilli olarak doldurulur ve sıkıştırılır.

12--Şevli olarak açılan drenaj çukuru altta büyük ve yukarı doğru çıktıkça küçük taşlarla doldurularak drenaj emme kısmı zemin yüzeyinden 40-50 cm mesafeye kadar yapılır.

13--Taş dolgu üzerine çakıl serildikten sonra temiz toprak konarak düzeltilir.


4-- İç Drenaj Uygulaması:

1--Yer altı sularının binanın alt yapı elemanlarına olumsuz etkisini önlemek için, binanın içinde drenaj kuyusu yapılır.

2--Binaların merdiven yuvası, asansör veya tesisat bacası olarak bırakılan kanal en alt bodrum döşemesinden en az 2 metre derinliğe kadar indirilerek drenaj pompa odası yapılır.

3--Bodrum taban seviyesinden 30-50 cm aşağıdaki bir noktaya kadar yer altı suyu yükseldiğinde otomatik olarak çalışacak pompa yerleştirilir.

4--Yer altı suyu kuyuda belirtilen seviyeye ulaştığında motor otomatik olarak çalışır ve suyu kanalizasyona akıtır.

8--Temel Su İzolasyonunun Yapılması:

 1--Yapıların yer altı sularına karşı korunması için, en yüksek yer altı su seviyesinden 30 cm yukarısına kadar binanın bütün temel ve duvarları izole edilir.

2--İzolasyon, temel, zemin içindeki duvarlar ve döşemelerin dış ve iç yüzeylerine yapılır.

3--Özelikle bodrumlu yapılardaki su yalıtımının, yapının zemin seviyesi altında kalan bütün elemanlarını kesintisiz olarak sarması gerekmektedir.


4--Uygulamanın Yapılması:

1--İzolasyon malzemelerinin kullanılacağı yüzeyler kuru, temiz ve düzgün olmalıdır.

2--Temel duvarlarının dışarıdan izolasyonuna imkan yoksa izolasyon içeriden yapılır.

3--Döşemede izolasyon malzemesi üzerine tesviye betonu sürüldükten sonra döşeme kaplaması yapılır.

4--Duvarda izolasyon üzerine yağlı boya ve badana yapılamaz, duvar kağıdı kaplanamaz.

5--İnce duvarlar rabitz veya heraklit kaplama yapıldıktan sonra sıvanır.

6--Tretuvarın altında kalan bodrum kat pencerelerinin doğal ışık ve hava alabilmesi için yapılan kuranglezlerin tabanı yer altı su seviyesi altında kalırsa, kuranglez tabanı ve duvarı da izole edilir.


7--Yalıtımlı çimento harcı ile izolasyon yapılması:

1--Temel duvarının dış yüzeyine yapılacak sıva harcı ile bodrum döşemesinde yapılacak şap betonu içine toz veya sıvı haldeki yalıtım malzemeleri katılır.(Şapın sikalı beton ile yapılması)

2--Temel duvar tabanı ile bodrum kat döşemesinin birleşim noktasından suyun sızmasını önlemek için sıvı halde malzeme sürülür veya levha kaplanır.

3--Sıvanan veya şaplanan yüzeyin çatlamaması sağlanmalıdır.


8--Sıvı yalıtkanlar sürülerek izolasyon yapılması:

1--Dış izolasyon için, bina temelinin oturtulacağı zemin üzerine 6-10 cm kalınlığında koruyucu beton dökülerek üzeri perdahlanır.

2--Daha sonra üzerine sıvı haldeki veya zift, asfalt gibi ısıtılarak sıvılaştırılan yalıtım malzemeleri sürülür.

3--Temel ve döşeme betonu dökülürken izolasyonun zedelenmemesine dikkat edilmelidir.

4--Temel duvarlarının dış yüzü çimento harcı ile sıvandıktan sonra sıvı haldeki izolasyon malzemesi bir veya daha fazla kat halinde sürülür.

5--Temel ile duvarın birleşim noktasında boşluk veya aralık bırakılmamalıdır.

6--Gerekirse sürülen yalıtkanın dışında bir koruyucu duvar yapılır.

7--Döşeme grobetonu ve duvara çimento harçlı sıva yapılıp kurutulduktan sonra sıvı haldeki yalıtkan sürülür.


9--Levha halindeki yalıtkanlarla izolasyon yapılması:

1--Levha halindeki, bitüm, asfalt ve katranla doyurulmuş olan jüt kanaviçe, pamuk bezi, keçe, katranlı kağıt gibi yalıtım malzemeleri izole edilecek yüzeye serilir.

2--Bu malzemeler, düzeltilmiş, kuru ve temizlenmiş yüzeylere sıvı haldeki yalıtkanlarla yapıştırılır.

3--Levhalar ek yerlerinde birbirleri üzerine normal olarak 10 cm bindirilir veya iki levha uç uca getirilerek ek yeri üzerine parça levha konur.

4--Levha halindeki yalıtkanlarla yapılan izolasyon, sürülerek yapılan izolasyonlarda olduğu gibi dış ve iç çevre şeklinde yapılır.

5--Gerekirse bu izolasyonların yüzeyine koruyucu kaplama yapılır.

10--Mastik asfalt kullanılarak izolasyon yapılması:

1--Mastik asfalt elde ediliş şekline göre doğal ve yapık olmak üzere iki kısma ayrılır.

2--Doğal mastik, doğal asfaltla % 14-20 oranında bitüm katılarak ısıtılıp eriyik haline getirilen ve kalıplanan blokların kullanılacağı zaman tekrar % 8-1 oranında bitüm ilave edilerek ısıtılmasıyla elde edilir.

3--Yapık mastik, petrolden üretilen bitüm ile ince kalker taneleri karıştırılıp ısıtılarak bloklar halinde kalıplanır. Kullanılacağı zaman tekrar ısıtılır ve % 8-10 oranında bitüm ilave edilir.

4--Doğal veya yapık mastik asfalt eritildikten sonra izole edilecek yüzeye 2-3 cm kalınlığında bir tabaka elde edilecek şekilde yayılır ve düzeltilir.

5--Duvarlarda yapılacak mastik asfalt izolasyonu için duvar yüzeyi sıvandıktan sonra veya sıvanmadan önce 2-3 cm dışında kaplama duvarı yapılarak aralığa mastik asfalt doldurulur.

6--Temelin su ve rutubetten korunması için grobeton kuruduktan sonra mastik asfalt serilerek üzerine temel ve bodrum döşemesi inşa edilir.

7--Temel duvarının yüzeyi düzgün değilse çimento harcı ile sıvandıktan sonra dışında yapılan koruyucu duvar arasındaki boşluğa mastik asfalt doldurularak izole edilir.

8--Yer altı su seviyesi az ve betona zarar verecek nitelikte değilse, temel ve döşeme betonu üzerine mastik asfalt serilir. Duvar yüzeyi düzgün yapılmış ise dışına yapılan koruyucu duvar ile arasında bırakılan boşluk yine eriyik halindeki asfaltla doldurulur.

9--Temel duvarının dış yüzeyinde yapılmasına imkan yoksa, bina içinde uygulanır.

10--Döşemede ilk defa koruyucu grobeton döküldükten sonra üzerine mastik asfalt serilir.

11--Duvarda en üst yer altı su seviyesinden en az 30 cm yüksekliğe kadar yapılan koruyucu duvar arasına mastik asfalt dökülerek iç çevre izolasyonu yapılır.


11--Membranlı İzolasyon Uygulaması:

1--Uygulanacak malzemeler, dik olarak stoklanmalıdır.

2--Malzemenin uygulanacağı bölgenin iyi temizlenmiş olması ve su toplanmasına müsait bölgelerin kırılarak ya da doldurularak tesviyesi sağlanmalıdır.

3--Membran uygulamasında, suyun akış yönüne dik olacak şekilde ve en düşük kotlu bölgeden başlanmak kaydı ile izolasyon yapılır.

4--İkinci sıra ilk sıraya paralel ve ikinci sıra ilk sıranın 10 cm üzerine bindirilecek şekilde uygulanır.

5--Uygulama şaloma ile membran alt yüzeyine ısı verilerek membranın yüzeyinin eritilerek zemine ve diğer membran üzerine yapıştırılması şeklinde tatbik edilir.

6--Uygulamanın iki kat yapıldığı durumlarda, tüm yüzey bir kat kaplandıktan sonra ikinci kat aynı yönde fakat kaydırılarak (ilk katın ek yerleri ikinci kat ile kapatılacak şekilde) uygulanır.

7--Membranın yüzeye yapıştırılmasında dikkat edilmesi gereken en önemli husus, malzemenin kenar kısımları öncelikli olmak kaydı ile tüm yüzeyinin yapıştırılmış olmasıdır.

8--Uygulama tamamlandıktan sonra, membran izolasyon malzemesi üzerinde herhangi bir yük yada sirkülasyon olmamasına dikkat edilmelidir. Koruma betonu ya da ısı izolasyon malzemesi serilene kadar izolasyonun zarar görmemesi sağlanmalıdır.

12--Bina İçi Islak Mekanların Su İzolasyonu:

1--Bina içinde suyun en çok kullanıldığı bölümler banyo, tuvalet, çamaşırhane, laboratuar, mutfak ve garaj gibi bölümlerdir.

2--Bu bölümlerde su, özel lavabo ve benzeri tesisat malzemeleri içinde kullanılırsa da döşeme yüzeylerine doğrudan doğruya su akıtabilir veya sık sık yıkanması gerekir.

3--Kullanma ve yıkama suyunun akıtılabilmesi için bu bölümlerde döşeme kaplaması mozaik, şap, doğal veya yapık taşlarla bir veya daha fazla noktaya meyilli yapılır.

4--Meyilli yüzeylerden akıtılan sular döşeme kaplamasına konulan döşeme süzgeçlerinden geçirilerek binanın pis su tesisatı ile uzaklaştırılır.

5--Döşemeye gelen suların sızmasını önlemek üzere tesviye betonu üzerine ve süpürgelik altına izolasyon yapılır. Genellikle yüzeye sürülen veya levha halinde serilen yalıtım gereçleri kullanılır.

13--Terasların İzolasyonu:

1--Teraslar suyun ve aynı zamanda ısının geçmesini önlemek için su ve ısı izolasyonu yapılır.

2--Betonarme çatı plakası üzerine ısıyı önlemek üzere alt ve üst yüzeylerine ruberoit, katranlı kağıt veya karton kaplanmış izoteknik, cam yünü gibi yalıtım gereçleri konur.

3--Isı izolesi üzerine teras meyilini vermek ve yüzeyi düzeltmek üzere tesviye betonu dökülür.

4--Tesviye betonu üzerine levha halindeki izolasyon malzemeleri üç veya daha fazla katlar halinde serilerek ve yapıştırılarak veya mastik asfalt dökülerek suya karşı izolasyon yapılır.

5--Parapet duvarı yapılan teraslarda duvar dibinde 15-30 cm yüksekliğine kadar aynı şekilde suya karşı izolasyon yapılır.

6--Teraslarda kullanılacak izolasyon malzemelerinin soğukta elastikiyetini koruyan, sıcakta yumuşayarak ve sıvı hale gelerek akmayan cinsten olması gerekir.

7--Üzerinde gezilmeyecek ve başka maksatlarla kullanılmayacak teraslarda suya karşı yapılan izolasyon üzerine temiz kum serpilir ve silindirlenir.

8--Teraslardan çeşitli şekillerde yaralanılmak isteniyorsa suya karşı yapılan izolasyon üzerine, dış etkilere ve aşınmaya dayanıklı doğal ve yapık taşlarla kaplama yapılır.


14--Isıya Karşı İzolasyon-Isı Yalıtımı:

1-Amaç:Isı yalıtımı ile Yapılarda ısı kaybını önleyerek soğuk havalarda yakıt giderlerini azaltmak ve sıcak havalarda dışarıdan gelecek ısıyı önleyerek daha konforlu bir ortam yaratmak için ısıya karşı koyabilen-ısıya direnç gösteren-ısıl iletkenlik katsayısı düşük malzemelerle izolasyon yapılmasıdır.


2--Isı izolasyonu için izoteknik levhalar, izocam, fibrocam, cam yünü, jüt kanaviçe, mantar, heraklit ve styropor gibi yalıtım malzemeleri kullanılır.


2.1--Ayrıca duvar ve döşemelerde bırakılan hava boşlukları ısı ve sesin geçmesini kısmen önler.


2.2--Bu nedenle döşeme ve duvarların yapımında içi boş kil-tuğla veya beton bloklar kullanılır.Çünkü havanın iletkenlik katsayısı oldukça düşüktür.


3--Isı izolasyonu için kullanılan malzemelerin yalıtım niteliğini su ve rutubet azaltacağı için, bu malzemelerin su ve rutubetten korunması amacıyla levhaların alt ve üst yüzeylerine katranlı kağıt, ruboroit veya bitümlü kartonlar veya sıvalar kullanılabilir.

4--Isı izolasyon malzemelerinin yüzeye yapıştırılması istenirse, bitüm, emülzer ve tümlak gibi yalıtkanlar kullanılır.

5--Döşemelerde ısı ve sesi geçirmesini önlemek için asmolen strafor kullanımı yasaklandığı için tuğla vs asmolen döşeme uygulanabilir.Yada şap altına 5-7 mm kauçuk ses yalıtım membranı konulabilir.


6--Duvarda izolasyon için duvarın yüzeyine ısı izole malzemesi geçirildikten sonra üzerine heraklit veya rabitz yapılarak sıvanır veya lambiri yapılır.


7--Duvarların ısıya ve sese karşı izole edilmesi için duvar içinde boşluk bırakılabilir. Ayrıca bu boşluklara da ısı izole malzemesi konulabilir.


8--Pencerelerde ısı kaybının önlenmesi için ısıcam kullanılır veya 12-16 mm çift cam yaptırılır.Mahallerde Pencerelerden en az birinin yarım açılır olması ayrıca yüksek yapılarda(5NK dan itibaren) camlar silinirken insanların düşmesini önlemek için her iki pencere kanadı hareketli-içe açılır olması-sabit kanat olmamalı.


9--Çatıların izole edilmesi için, çatı plakası-mertek üzeri temizlendikten sonra, ısı yalıtkanları düzgünce serilir. Üstten gelecek su, rutubet ve tozlara karşı korunması için, üst yüzü levha halindeki yalıtkanlarla kaplanır.

10--Özellikle yaz aylarında ısının çok yüksek olduğu yerlerde ısı izolasyonunun üzerine hafif dolgu malzemesi 2-6 cm kalınlığında konur.


11--Çatılarda ısıya karşı yalıtım için çatı arasına mutlaka doğal havalandırma yapılmalıdır. Amaç çatı arası ile dış hava sıcaklığını aynı tutmaktır. Çünkü çatı arası yazın çok sıcak olup kışında saçaklarda buzlanmaya ve göllenmeye sebebiyet vermektedir.


12--Pratik Kısa Notlarla Isı Yalıtımı:1--6NK altında olan binalarda Dış Duvar Isı Yalıtımında 5 cm (24-26) dansinite EPS-Beyaz/karbonlu Sert Strafor Kullanılacak.6NK üzerinde binalarda yangın yönetmeliği gereği 5 cm sert taşyünü kaplama olmalı.Dış Duvarlar 19 cm-yatık-iç duvarlar 13.5 cm örülmeli-duvar örüldükten sonra atılacak 1.5 cm sıva mutlaka perlitli sıva olmalı.


2--Mantolama-Yalı baskı yaparken strafor plakasına en az 3 dübel atılacak ve mantolama yere kadar indirilecektir.


3--Zemin katda yapılan Mantoyu korumak için strofor plakaları , tuğla duvar üzerine 5 cm aralıkla dübellenerek ve üzerlerine 5 adet 6 cm çapında delik açılarak döşenecek ve ardından strofor plakalarının pencere altında kalan kısmın üzerleri de straforun üzerine sıva girsin diye kertik-delik açıldıktan sonra seramik-fayans ile kaplanacak yada mantonun yerden 180 yukarısına kadar olan kısmı sert darbelerle delinmesin diye birer gün arayla iki kat kalekim-iki kat mineral sıva yapılırsa,mantonun üzerinde sert koruyucu bir sıva tabakası oluşturulabilir.


4--Binada dış duvarlar örülürken ; Zemin katın ; 5 cm Beyaz Sert straforlu çift duvar olarak örülmesi ,Normal katlara ise mantolama yapılması uygun olabilir.

5--Duvarlar örülürken duvar-kiriş bileşimlerine iki taraflı olarak file yapılması uygun olacaktır.


6--Ses yalıtımı-yangın yalıtımı-ısı yalıtımı ve nem dengelenmesi için kaba sıva üzerine alçı sıva çekilmesi uygun olacaktır.


7--Bitişik Nizam Binalarda bitişik dış duvarlar 2 cm Beyaz Sert straforlu çift duvar olacak.


8--Katda çift daire varsa ortak duvar 2-3 cm EPS-Beyaz Sert straforlu/taşyünlü çift duvar olacak.

9--Cephe kaplamada alttaki sabit pencerenin arkası , kısaca pencerenin zeminden 1 m kadar olan kısımı 5 cm taşyünü-cam yünü şilte ile kaplı olacaktır.

10--Dış Pencerelerin ahşap veya plastik malzemeden 12-16 mm aralıklı çift camlı olarak yapılması uygun olacaktır.


11-- Çatı Yalıtımında yanmaz malzeme kullanılmalıdır Bu anlamda oluklu strafor veya strafor plaka veya E Sınıfı yanıcı membranların kullanılması uygun değildir.

12--Çatılarda kaplama malzemesi olarak kiremit kullanılması uygundur.


12.1--Kiremit döşenirken sadece ön iki sıraya alaturka kiremit -arka sıraya da ya alaturka yada normal kiremit döşenmesi uygun olacaktır.


12.2-- Kiremitin altına da su yaltımı için çift kat membran (3 mm kauçuk membran+ 2 mm kiremit altı membran) yapılması gerekir.


13--Çatı yalıtımı için ; konutlarda çatıda mertek altına 8-10 cm taş yünü veya cam yünü şilte ile kaplandıktan sonra ,cam yününün üzeri OSB -lambri-alçıpan ile kapatılabilir.Çatılarda yangında alevlenici(mebran,oluklu levha-strafor vs) yada yandığında zehirli gaz çıkaran (köpük vs)malzemelerin kullanılması uygun değildir.


14--İşyerlerinde ; çelik çatıların üzerinin panel sandaviç ile kaplanması uygun olacaktır.


15--Bina teras yalıtımında öncelikle yere su yalıtımı membranı serilecek ardından şap altına 5 cm, 32 dansinite sert XPS-Mavi strafor plaka üzerine 5 noktada 6 cm çapında delik açılıktan sonra membrana yapıştırlarak sabitlenecektir.Ardından strafor plakalarının üzerine file+5 cm şap+çift kat likit su yalıtımı+silikon harçlı seramik yapılacaktır.

16--Binanın dış cephesinin beyaz-krem gibi açık renkli kendini temizleyen su bazlı boyalarla boyanması serinlik açısından uygun olacaktır.


17--Bina taban yalıtımında Bodrum Katta daire varsa sikalı şap altına 5 cm, 32 dansinite sert XPS-Mavi Starfor kullanılacaktır.


18--Yönetmelik gereği katlar arası ses ve ısı yalıtımı için banyo-wc dışındaki mahallerde Zemin ve Normal Katlar için Şap altına 32 dansinite 2 cm sert XPS-Mavi Strofor veya etekli olarak berkosan ın kauçuk membranı döşenecektir.Bunun için strafor plakası üzerine 5 noktada 6 cm çapında delik açıldıktan sonra , strafor plakası döşemeye yapıştırılacak ardından strafor plakasının üzerine 4-5 cm şap atılacaktır.


19--Açık çıkmaları yalıtmak için 3 cm sert mavi strafor üzerine 5 noktada 6 cm çapında delik açıldıktan sonra,straforlar demirin altında-kalıbın üstünde olacak biçimde döşenir.Ve ardından açık çıkmanın döşeme betonu dökülecektir.


20--Kat döşemeleri için asmolen köpük gibi yanıcı malzeme kullanılamaz.


21--Kolonlar ve kirişler 3 cm 32 dansinite XPS-Mavi Straforla yada 4 cm perlitli sıva sıva ile yalıtılacaktır.


22--Temel su yalıtımı için minimum 10 cm grobeton üzerine minimum 2 mm membran serildikten/bohçalama yapılması sonra üzerine sikalı ince şap onunda üzerine temel demiri ve betonu atılabilir.


23--Yapı Malzemelerinin ve Yalıtım Malzemelerinin CE veya G uygunluk isareti -- uygunluk beyanı veya belgesi alması zorunludur. Kullanılan malzemeler mutlaka TSE li olacaktır.